in Alles komt goed

Open brief naar de Wik

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze bied ik mijn verontschuldiging aan voor het late toesturen van dit Heronderzoek- en inlichtingenformulier 2003/2004.

Het leven is geen kattenpis, en slokt mij derhalve volledig op. Tussen mijn gezin, werk en kunstenaarschap (ontwikkeling, productie, acquisitie, presentatie, competities, prijsvragen), wettelijke verplichtingen, eten, verteren en slapen, vind ik nauwelijks tot geen ruimte meer voor ontspanning, sociale contacten en het onderhouden van familiebanden. Laat staan hobby’s. Over al dit alles beklaag ik mij niet.

Ik houd van mijn kinderen, mijn werk en ben geobsedeerd met mijn kunstenaarschap. Eenzaamheid is bij mij geen aanleg en hobby’s heb ik op mijn 16e jaar achter mij gelaten, daar ik vanaf dat moment besloten had van mijn hobby mijn werk te maken. Daarnaast ben ik van mening dat ik (binnen mijn voorstelling van de algemeen geldende normen en waarden) een rechtschapen burger ben. Die zowel binnen zijn kunstenaarschap als daarbuiten een sociaal hart heeft. Mocht u hiervan bewijzen willen zien kunt u dit verzoek kenbaar maken en ben ik gaarne bereid deze in te willigen.

Dat ik geen perfect mens ben mag als vanzelfsprekend worden gezien. En binnen het breiwerk van het leven bent u een van de steekjes die ik bewust en/of onbewust en zelfs patroonmatig laat vallen.

Ik kan u verzekeren dat binnen het totale breiwerk dit tot minimale oneffenheden leidt en dat ik, ongeschoold als ik ben, tot nu toe redelijk tevreden met het resultaat.

Moge de tweede helft van vergelijkbare kwaliteit zijn! Al moet ik hierbij aantekenen dat de gewenste patronen steeds complexer worden.

Met vriendelijke groet,
E.P.J. Visser

0

Wat vind jij?

Reactie