in Alles komt goed

Het idee voor ideeën

Dit is een project ontstaan uit mijn eigen behoefte ideeën en (delen van) concepten eenvoudig te kunnen delen en tot wasdom kan laten komen met de hulp van anderen via internet. En ik kon daar niets voor vinden, dus ben ik het zelf gaan bedenken en bouwen.

Het maakt gebruik van het blog CMS Pivot. Hier zijn standaard blog en reactiemogelijkheden ingebouwd. Mensen die op je idee en onderdelen van je idee reageren en ook zien wat anderen erover geschreven hebben. Dit levert weer een extra “informatielaag” op waardoor er inhoudelijk sneller en beter wordt gereageerd. Je kan je idee delen met de wereld of een selecte groep.

Van idee tot realisatie is een moeilijke weg. Ik onderscheid 6 fasen. Een groot deel daarvan kan door de website eenvoudiger gemaakt worden, juist door de uitwisseling met stakeholders gedurende het hele proces:

  1. Een idee uitkristalliseren door het binnen een bepaalde structuur te schrijven en feedback op te ontvangen
  2. Het werven van kapitaal
  3. Het samen ontwikkelen van het product met de potentiële afnemers
  4. Oplevering en presentatie van het product naar afnemers
  5. Het proces van idee naar product inzichtelijk maken voor anderen om er van te leren.

Ik heb een aanvraag bij digitale pioniers (die ik in november ga indienen) gebruikt om te testen of je alle informatie goed gestructureerd kan delen. Eat your own dogfood. Die proof of concept is te zien op hetidee.publicworks.nl.

Hierdoor weet ik ook beter of het idee hout snijdt en of de huidige vormgeving en informatiestructuur duidelijk genoeg is. Heb dan ook behoorlijk wat verbeterpunten, maar ben ook erg enthousiast geworden van de interactie die ik met mensen had. Heeft zeker mijn aanvraag beter gemaakt.

0

Wat vind jij?

Reactie