in Alles komt goed

Verandering van spijs doet eten

Begin 2007 heb ik een keer het volgende A4tje volgeklad met betrekking tot de herstart van nrc-next. Maar het is eigenlijk een algemeen verhaal geworden die net zo goed voor Andere organisaties geldt en ik graag met jullie deel.

Niet zo lang geleden hadden te maken met een gemonopoliseerde informatieverschaffing. We waren geabboneerd op 1 krant en keken het nieuws op 1 zender: de NOS.

Maar liberalisering van de TV en door de nieuwe media, met name internet, zijn we in staat gesteld onze informatie te toetsen. Door deze mogelijkheden hebben we begrepen dat alle informatie subjectief is en dat het heel moeilijk uit te vinden is wat “waar” is.

Hierin speelt vertrouwen een zeer belangrijke factor. Dit geldt voor persoonlijke relaties maar ook voor organisaties en personen. Niet alleen maar op zakelijk niveau maar juist ook persoonlijk.
Het gaat niet meer om geinformeerd te zijn maar verbonden zijn met juiste (vertrouwenswaardige) kanalen.

Hoe zorg je ervoor dat mensen zich aan jou willen verbinden?

 • selectie van informatie
 • manier van verslaggeving (persoonsgebonden)
 • vormgeving van de informatie
 • interactie tussen gever en nemer
 • het vervagen van de grens tussen gever en nemer

Nieuwe ontwikkelingen bieden kansen om een persoonlijke relatie te ontwikkelen

 • bron van kennis binnen je expertise
 • personificeren van de informatie
 • meer mogelijkheden om die kennis ongelimiteerd aan te bieden
 • gebruiker kan zelf filteren voor de voor hem/haar relevante informatie
 • monitoren wat de gebruiker wil en op maat aanbieden van informatie
 • gebruiker voelt zich thuis
 • gebruiker de mogelijkheid geven andere relevante informatie van derden tevens te aggregeren
 • door je te richten op je expertise zal je vertrouwen krijgen in je relevantie.
 • deze persoon zal dat uitdragen binnen zijn gemeenschap.
 • andere organisaties de mogelijkheid geven nm informatie op te nemen in hun site met duidelijke bronvermelding (zoals bijvoorbeeld het KNMI dat voor het weer doet)
 • verzamelen van informatie over onze gebruikers individueel en deze beter faciliteren binnen zijn behoefte en aan de periferie daarvan.
 • je gebruiker faciliteren om zichzelf en onderling te organiseren door groepen te kunnen vormen met andere gebruikers.

De geinformeerde mens

Door de enorme groei aan informatie heeft de geinformeerde mens meer dan ooit een behoefte aan filtering. Deze rol wordt op dit moment vooral opgepakt door nieuw ontwikkelde bedrijven deze hebben geen bagage om te verliezen, terwijl dit een uitgelezen kans is zich hierin te profileren als gerenomeerde organisatie.
Daarvoor moeten organisaties eerst ontsnappen aan een aantal vastgeroeste gewoontes, knowhow, handelswijze, netwerken en vormen van informatievoorziening. Adeptatie is de enige vorm van overleven en juist dat is één van de moeilijkste processen. Een organisatie is een organisme met een bepaalde evolutionaire groei waarbij zich van rups tot vlinder ontpoppen een hele moeilijke is. Het is dan ook een bekend gegeven dat organisaties van een bepaalde leeftijd en groet statistich gezien meer kans hebben om ten onder te gaan aan veranderingen van de markt.

Maar juist grote organisaties hebben grote voordelen. Ze hebben het vertrouwen al opgebouwd, zijn vaak katitaal krachtig en hebben experts die weten hoe de markt en informatievoorziening functioneerd en op hun beurt een voorspellend vermogen hebben ontwikkeld en zich kunnnen richten op datgene wat er straks van ze gevraagd gaat worden. Nu is het zaak om als organisatie ernaar te luisteren ipv de kop in het zand steken en hopen dat de storm overwaaid, iets wat het zelden doet.

De geinformeeerde mens en het world wide web

Voor waarheidsvinding gebruikt de mens al volop internet. Je concurenten / cocollega’s zijn niet verder dan een klik van je verwijderd. Hoe zorg je ervoor dat deze, voor jouw belangrijke, mensen van informatie voorziet? Zorgen dat je zoveel mogelijk aansluit op hun persoonlijke manier van informatievergaring. Zijn waar de mensen zijn en zijn waar je relevant bent. Als organisaties uit het zelf gereeerde isolement treden en begrijpen dat door “het web in het klein” je je lezende bezoeker te verliest. Omhels het world wide web en ga uitvoerig werken met hyperlinking (hierbij goed kijkend naar de handelswijze van blogs) naar zowel de bronnen als externe verdiepende informatie. Niemand kan met de huidige vorm van informatie volledig zijn. En hoeft dat ook niet meer. Verwijzen naar een ander is geen zwakte juist een vorm van kracht. Hierdoor profileer je je als een startpunt / een vertrekpunt naar verdieping en bied je mensen houvast en structuur en tevens de kans zelf te bepalen hoe diep ze willen gaan.

nieuws = informatie = dynamisch = organisch = dialoog

Ga de dialoog aan als het van waarde is. Geef de mogelijkheid tot dialoog. Presenteer je niet als DE informatiebrenger maar als EEN informatiebrenger met inhoudelijke bagage en een goed netwerk naar andere interesante relevante informatie.

0

Wat vind jij?

Reactie