in Alles komt goed

Tien trends voor sociale netwerken in 2008

via: Marketingfacts

Een rijtje trends voor 2008:

  1. Netwerken komen naar je toe: Mijn Dorp, Mijn Buurt, Mijn Team etc. netwerken. Dit kan als apart netwerk of als groep binnen bestaande netwerken met verregaande functionaliteiten.
  2. Meer privacy in sociale netwerken – In het buitenland meer een issue (nog) dan in ons eigen land, maar toch zal met het groeien van het aantal gebruikers er meer misbruik gaan komen wat weer een tegenreactie gaat opleveren.
  3. Opensource social networking – De wens van velen (1 keer inloggen, 1 keer gegevens invoeren en klaar voor meerdere toepassingen) lijkt waargemaakt te gaan worden door OpenSocial, OpenID
  4. Het is nog niet gedaan met Online Virtual Reality. World of Warcraft vervult een behoefte (en succesvol), Second Life is van hype naar niche gegaan en heeft vooral aangetoond dat er wel degelijk belangstelling voor een dergelijke toepassing bestaat bij een groter publiek. Nu nog een partij vinden die verbeterde functionaliteiten beter laat aansluiten bij massa.
  5. Meer video en multimedia online – meer mobieltjes met verbeterde camerafunctionaliteiten en laagdrempelige online toepassingen gaan videoblogging een boost geven.
  6. Gratis WiFi, Internet in trein en vliegtuig en nog meer files gaan het internetgebruik (en dus ook sociale netwerken) verder verhogen.
  7. Voor de MoMo believers: Mobile Marketing groeit in 2008 om in 2009 niet meer weg te denken te zijn.
  8. De groep aan de macht binnen sociale netwerken: bottom up beslissingen aandragen, dan wel forceren, zal vaker voor gaan komen
  9. Revenue based social networking – Als de massa te vinden is in de sociale netwerken, zal het geld zich daar ook naartoe verplaatsen. Naast het platform (zenden naar de gemeenschap) zal ook affiliate marketing binnen de communities zijn opwachting maken.
  10. Social lending (peer2peer banking) en andere vormen van social enterpreneurship. In een recente post is hier al uitgebreid aan bod gekomen.
0

Wat vind jij?

Reactie