in Alles komt goed

Tijd voor een TOS verandering

Bij elke service en software die je als gebruiker afneemt, zit een heel pakket aan tekst om de maker van de service / software in te dekken tegen claims en mogelijkheden voor het bedrijf te creëren: de Terms of Service

Nu het gebruik van het internet veranderd zal het TOS ook mee moeten veranderen. Een hele uitdaging voor menig bedrijf die traditioneel graag de touwtjes strak in handen houd en nogal een arrogante mening op na houd.

Waar ligt het evenwicht tussen het belang van het bedrijf en dat van de gebruiker?

Het internet veranderd van informatie naar conversatie. Steeds betere software en lagere prijzen hebben ons in de gelegenheid gesteld hoogwaardig te communiceren en de conversatie aan te gaan. Fase 3 is nu van start gegaan. Alle software wordt webbased. En dus slaan wij meer een meer onze gegevens op in (externe) databases. Dit is voor de gebruiker al moeilijk genoeg te bepalen of de TOS werkelijk redelijk zijn en zullen blijven. Maar voor een conservatieve organisatie zal dit nog moeilijker zijn.
Zo zullen ze noodgedwongen webservices + TOS gaan afnemen om gebruikers te kunnen faciliteren. De verschillende TOSsen zullen wij moeten bestuderen op conflicterende belangen onderling, met zichzelf en de gebruikers. Om dit vervolgens weer eenvoudig te communiceren naar die o zo belangrijke gebruikers. Het TOS kan daardoor een heel complex en gevoelig web worden.

Daarom, voordat we enige vorm van interactie aangaat met gebruikers of services gebruikt voor die interactie, zul je gedegen moeten hebben gekeken naar de Terms Of Service van derden en die die je zelf ontwikkeld. Niet zelden zal je voor verassingen komen te staan en je zal dan ook voor je gebruikers moeten opkomen en transparant en eenduidig / moeten zijn.

Zoals ik al in het begin zei. Het kan ook mogelijkheden creëren. Je kan daar nogmaals je doelstellingen, normen, waarden, filosofie in door laten klinken. Je geloofwaardigheid, stabiliteit, oprechtheid mee uitdragen en handen en voeten geven.

En de grote uitdaging zal zijn ook hier mee in overleg te treden met de gebruikers en bereid zijn je organisatie standpunten uitvoerig uit te leggen of aan te passen in het belang van de gebruiker. Een fascinerend stukje leesvoer hierover kun je bijvoorbeeld vinden op readwriteweb.com: it’s time for a new terms of service regime

Wat zou er zoal voor een gebruiker in een typische hedendaagse TOS moeten staan?

 • wat er met je persoonsgegevens gebeurd
 • wat ze doen met je historie van gebruik
 • hoe ver ze mee mogen kijk in je gebruik
 • wat ze kunnen doen met het materiaal wat je upload / creëert
 • wat er gebeurd als het bedrijf verkocht wordt
 • wat er gebeurd als de service wordt beeindigd
 • je rechten en plichten
 • hoe en of je je content mee kan nemen (dataportability)
 • gebruik van content van anderen op de website en daarbuiten
 • beleid bedrijf bij weigering, verwijderen van een account
 • beleid bedrijf bij verlies van data
 • waar verantwoordelijkheden beginnen en eindigen
 • de relaties met andere websites / partnerschappen
 • en natuurlijk het hoe en waarom de service deze keuzes maakt
 • …. en meer (vul ze bijvoorbeeld aan in de reacties)

Een mooi voorbeeld hoeveel woorden je hieraan vuil kan maken: TOS YouTube.

0

Wat vind jij?

Reactie