in Alles komt goed

12 november is de dag

Op 12 november worden er op allerlei plaatsen in de wereld bijeenkomsten gehouden met één centraal thema. Compassie. De week daarop is internationaal uitgeroepen tot de Week van Compassie. Compassie voor elkaar en zien hoeveel wij met elkaar gemeen hebben in plaats van het benadrukken van de verschillen. Iets dat we meer zouden moeten doen.

Het Charter for Compassion is een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong. Zij is een vurig pleitbezorger van dialoog en ontmoeting. Volgens haar hebben de verschillende religieuze en ethische tradities gemeen dat zij allemaal een belangrijke rol toekennen aan het begrip ‘Compassie’. In de praktijk vinden zij elkaar in de volgende Gulden Regel: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” In 2008 heeft zij de wens uitgesproken op TED om samen met morele en spirituele leiders van over de gehele wereld, de Charter for Compassion op te stellen. Deze wordt 12 november bekend gemaakt.

De Nederlandse presentatie van het Charter for Compassion vindt plaats in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam. Ook hier zal, net als in de rest van de wereld, de korte en krachtige tekst te horen zijn, die inspiratie wil bieden aan allen die zich inspannen voor een vreedzame wereld en een humane samenleving. Er zullen vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke organisaties aanwezig zijn om deze te onderschrijven en zich ten doel stellen het begrip compassie en de Gulden Regel te vertalen naar het dagelijks leven. Zij hopen op 12 november medestanders te ontmoeten en nodigen iedereen daarom van harte uit om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen.

Voor meer informatie/aanmeldingen: klik hier (en vervolgens ‘Charter for Compassion’)

Ook heeft TED de voorpagina gewijd aan de Charter for Compassion. Met sprekers die elk hun eigen perspectief bieden op het begrip compassie.

0

Wat vind jij?

Reactie