in Alles komt goed, IJkpunten

Trends van vandaag, morgen en de toekomst

Voor de 1%CLUB was ik gevraagd om het digitale landschap van vandaag morgen en de toekomst te schetsen. Dit had ik al een beetje gedaan in een eerdere presentatie aan de hand van de brainstorm avond maar ze wilden dat graag wat uitgewerkter en concreter zien.

Voor mij was dat eigenlijk de eerste keer dat ik werkelijk lijstjes heb samengesteld. Het zit normaal gesproken zo grofweg in het hoofd en komt er uit toegepast uit wanneer er reden toe is.
Trends op zich zijn niet zo boeiend. Het wordt pas interessant als een trend ook daadwerkelijk (kan) aansluit(en) bij je visie en zo je activiteiten mede vorm en extra kracht geeft.

Om daar een goede inschatting van te maken en de juiste koppelingen te maken moet je eerst een overzicht hebben. Dat wat het is, wat het gaat worden en wat het kan worden. Daarom de onderstaande lijstjes. Verre van compleet en vooral gefocust op het internet en het hebben van een webservice. Enjoy!

Trends vandaag

 • Sociale netwerken komen bij elkaar, kopen elkaar op
 • Add hoc netwerken – mensen komen samen voor een specifiek doel / event / product maar verdwijnen daarna weer.
 • Mashup – Het  1 dimentionaal samenbrengen van technologie en data
 • Gamification – de eerste fase van de piramide van engagement » niet doen
 • Bettere UI – project management + tasks
 • Gepersonificeerde inhoud
 • Mogelijkheden om inhoud naar de lezer te brengen en deze in staat te stellen dit te delen
 • Cloud computing
 • Exploding website – content is overal, flexibel en portabel (kijk ook naar de website van info.nl voor meer info)
 • Machine herkenbare meta informatie – wordt een groot deel van html5 maar zoekmachines indexeren al bepaalde standaarden. Zie microformats.org en schema.org

Trends morgen

 • Open data – visualisering van data on the fly en het connecten van externe data bronnen, SAAS zoals visual.ly
 • html5 + css3 / Responsive design – websites maak je voor x schermen. Zowel in hoe de content wordt getoond maar ook wat er wordt getoond (ref).
 • Data portability (naar en van)
 • Matchmaking – Personificatie 2e fase. intelligentie (CRMSCRM)
 • Gamification – volgende fase: level hoger afhankelijk van je gedrag / skills / etc. (Meaningful Play: Getting Gamification Right van Sebastian Deterding)
 • Persoonlijke mashup. Services gekoppeld op data niveau (api’s 2.0). voorbeeld SAAS: personyze.com iqonomy
 • Partnerschappen met organisaties in hetzelfde veld / filosofie
 • Real time vertaling van data / content / de conversatie – voorbeeld:  google translate
 • Decentralisatie – Centrale besluitvoering, communicatie en realisatie wordt minder en minder. Alles vind plaats op verschillende platformen, gekoppelde services en met een steeds wisselend team die niet per definitie geografisch gekoppeld zijn of op een loonlijst staan.
 • Snelheid – De versnelling in de veranderingen neemt steeds maar toe. Het is een van de grootste uitdagingen om bij te blijven en snel genoeg mee te veranderen. Facebook is daar een mooi voorbeeld van.
 • Interactieve visualisatie van data – services voor mapping en infographics

Trends in de toekomst

 • Flexible by design binnen alle levels van het leven en de maatschappelijke structuur.
 • The internet of things
 • Semantic web – web van data begrepen door machines (de volgende fase na de initiatieven van vandaag zoals microformats.orgschema.org, enz)
 • Social network protocol – alles is met alles verbonden – geen gesloten netwerken meer zoals facebook
 • Artificial intelligence
 • Singularity – mens en machine worden één
 • Verandering verdrijft groei van het podium als de nieuwe standaard voor succes.
 • Het transformatie tijdperk? Zonder een waanzinnige transformatie stevenen we af op Global civilization collapse.
 • We zullen globaal meer connected zijn dan ooit dankzij mobiel en laagdrempelig en gebruiksvriendelijk internet

En om de boel nog wat te relativeren deze Quote van Holly Ross:

“I am often asked if Twitter is going to be around in 10 years, or if non-profits will have some other ‘next big thing’ to worry about,” said Holly Ross, executive director of the Nonprofit Technology Network. “The reality is that no one knows what tools will capture our collective imaginations next month, let alone in the next decade. What we can guarantee is the the tools will reflect the trends and norms of our society, which increasingly values openness and transparency.”

Artikelen ter referentie:

Heb ik nog trends vergeten? Laat het me weten ik vul ze graag aan.
0

Wat vind jij?

Reactie