in Alles komt goed

Handel in honger: Voedselspeculatie

De financiële markten staan onder druk. Ze zijn een groot deel van de crisis en worden in een aantal gevallen gezien als aanstichter en moreel corrupt. Zo ook in deze documentaire waar duidelijk wordt gemaakt door een onderzoek van SOMO wie waar in aan het beleggen / speculeren is met voedsel en wat voor effect dat heeft. Dit geldt natuurlijk voor alle segmenten van de fysieke markt maar voedsel is daar een buitengewoon schrijnend voorbeeld van.

Maar wat is beleggen / speculeren eigenlijk?

Volgens de Van Dale is het het volgende:

  1. be·leg·gen -legde, h -legd 1 bedekken 2 (geld) aan iets besteden waarvan men hoopt dat het in waarde zal stijgen: zijn geld in aandelen ~ 3 bijeenroepen: een vergadering ~
  2. spe·cu·la·tie de; v -s 1 bespiegeling, kansoverweging 2 transactie met aanmerkelijk financieel risico

Mijn definitie: Gokken met voorbedachte rade met de bedoeling winst te maken ten koste van degenen die er verlies op maken.

Op zich is dat prima als iedereen in het spel akkoord gaat met de regels maar dat is niet het geval. De handelaars zullen zeggen dat het alleen maar andere handelaars treft maar, zoals zoveel voorbeelden in de geschiedenis, laat ook deze documentaire het tegendeel zien. Het treft anderen die hier niet om gevraagd hebben en ook niet bij machte zijn om zich aan dit spel te onttrekken maar lijdend participeren. Het zijn de pionnen die geofferd worden in het financiële schaakspel dat puur en alleen draait om grootst mogelijke winst.

Zolang geld een schaars goed is zal de ene zijn exorbitante winsten altijd ten koste gaan van anderen, en meestal de meest kwetsbare. Tijd om deze spiraal te doorbreken en werkelijk weer te kijken naar toevoegende waarde.  En voor grote spaarders zoals de pensioenfondsen om in te zien dat alles met elkaar verbonden en dat juist mogelijkheden te over geeft voor een duurzame economie waar een win win situatie regel is in plaats van uitzondering.

Haal de speculanten en beleggers de wind uit de zeilen. Bepaal bewust waar je geld heen gaat, want ze hebben dat geld van jou nodig voor hun onethische spel.

Eén op de zeven mensen heeft honger en dit heeft drastische gevolgen in het heden waar om de 10 seconden een kind aan sterft aan honger. Maar ook degene die overleven worden door gebrekkige hersenontwikkeling de persoonlijke kansen ontnomen, als de economie waar ze deel van uitmaken. En dit is ook de onze. Het wordt tijd dat we begrijpen dat het ontnemen van kansen van anderen je eigen kansen verkleind. Kijk voor meer informatie ook naar de speech van Josette Sheeran op TED

De tekst van Zembla bij de aflevering:

Torenhoge voedselprijzen leidden in 2008 wereldwijd tot hevige rellen, vooral in ontwikkelingslanden. Hoge voedselprijzen zijn het gevolg van schaarste, bijvoorbeeld veroorzaakt door mislukte oogsten. Maar die hoge prijzen worden nog eens extra opgedreven door een nieuw fenomeen: voedselspeculatie. Dat is het speculeren op financiële markten met de prijs van graan, mais, suiker, cacao, aardappelen, vlees – kortom: voedsel.

Gevolgen voedselspeculatie

Na de ineenstorting van de aandelenkoersen en de huizenprijzen hebben beleggers zich massaal gestort op de voedselmarkt. De hongersnood in de Hoorn van Afrika, die dit jaar het leven van 12 miljoen mensen bedreigde, was het gevolg van extreme droogte, maar werd verergerd doordat speculatie de prijs van voedsel nog hoger maakte. ZEMBLA onderzoekt de gevolgen van hoge voedselprijzen op het dagelijkse leven in Kenia en belicht welke Nederlandse financiële instellingen het sterkst betrokken zijn bij de speculatie in voedselgrondstoffen.

Immoreel

De Verenigde Naties schatten dat wereldwijd 140 miljoen mensen extra aan ondervoeding lijden als gevolg van door speculatie opgedreven voedselprijzen. De speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, Olivier de Schutter, zegt in ZEMBLA: “Er wordt 20 keer méér mais of graan verhandeld door financiële spelers dan dat er in werkelijkheid aan mais of graan is. Die zien nooit een korrel mais of graan, maar wedden met zoveel geld dat het de werkelijke prijzen van die gewassen opdrijft. Dat is extreem immoreel.”

0

Wat vind jij?

Reactie