in Alles komt goed

De technocratie

regelzucht en procedures om de procedures heeft definitief zijn intrede gedaan :-((

Een opmerking uit mijn sociale netwerk waar ik maar wat graag op inhaak. Merk dit binnen veel sectoren.

Evolutie

Volgens mij ook een opvolgende stap. Na ontwikkelen en bouwen komt effectueren en processen beheersbaar en schaalbaar maken, automatiseren. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid verlegt naar die processen. En wordt de aandacht gericht op het verloop van het proces in plaats van het doel ervan. Daar omheen worden de mensen met de juiste skillset aangenomen waardoor je slechts uitvoerders hebt die niet zijn aangenomen voor de kritische blik of moreel besef. Juist niet, het is tenslotte niet in het belang van het proces.

Van democratie naar technocratie

Dit gebeurd bij bedrijven en instanties en als de maatschappij in geheel veranderen we van een democratie met verantwoordelijkheid in een technocratie waar mensen volgers dienen te zijn. Waar buiten de kaders treden als bedreigend wordt gezien.

Ter verdediging

We leven in een sterk veranderende samenleving terwijl de mens evolutionair bedraad is om juist in stam verband optimaal te functioneren. Het is een wonder dat we in staat zijn redelijk te functioneren binnen de huidige constellatie van steden, miljarden mensen en die te voorzien van de basisbehoeften.

Geen oplossingDe tegenbeweging

Het is een natuurwet. Als de ene beweging extreem wordt wordt de tegenreactie ook sterker / groter. Iets wat is wil blijven en zal zijn bestaan tot de laatste snik bevechten. Maar het nieuwe is uiteindelijk onstuitbaar. Zal alleen niet vandaag op morgen zijn en zal heftige (groei)pijnen doorstaan en optimaal gebruik maken van en vertrouwen op inventiviteit en flexibiliteit van de mens. Doen we dat niet dan kunnen we deze hoogconjunctuur waarin we leven wel eens volledig om zeep helpen. Zoals vele andere culturen reeds gedaan hebben. Al zou het deze keer op globale schaal zijn.

0

Wat vind jij?

Reactie