in Alles komt goed, IJkpunten

Het nieuwe waardemiddel van de toekomstige economie: Vertrouwen

Een mooi optimistisch verhaal van Rachel Botsman hoe er een nieuwe economie aan het opbloeien is dankzij technologie en dat het eigenlijk niets anders is dan hoe het altijd was voor de industriële revolutie.

Ik ben net als haar een optimist. Ik geloof dat dit een waanzinnige ontwikkeling is. Rachel noemt het Collaborative Consumption. Maar het is meer dan dat. Het is een nieuwe oude vorm van maatschappelijke verbondenheid waar mensen weer mensen kunnen zijn. Kunnen excelleren waar ze goed in zijn en daar ook van kunnen leven zonder dat daar een bedrijf of organisatiestructuur voor nodig is.

Het startte bescheiden met sociale media waar je weer zichtbaar werd als mens naast de meestal anonieme functie die je vervuld binnen een bedrijf/organisatie. Nu ontstaan er economische structuren waardoor het bedrijf helemaal eruit wordt gehaald als entiteit en een bedrijf niets anders meer wordt dan een faciliterend systeem of filosofie voor samenwerking. Want wees eerlijk het is natuurlijk belachelijk dat een bedrijf een op zichzelf staand autonoom rechtspersoon is geworden zonder dat het ook de plichten heeft zoals ieder mens.

We staan aan het begin van grote veranderingen en enorme uitdagingen maar als er iets is wat mij drijft in het leven is het de potentie die het in zich heeft.

0

Wat vind jij?

Reactie