in Alles komt goed

Een windmolen zonder molen

In Delft hebben ze het plan opgevat om een windenergie te genereren zonder dat er wieken aan te pas komen. De Ewicon, een elektrostatische windenergie turbine. Geen lawaai, geen bewegende schaduwen maar met mini elektrisch geladen waterdruppels. Een ideale “windmolen” voor in de stad.

Link: Windenergy convertor EWICON animation, TU Delft

0

Wat vind jij?

Reactie