in Alles komt goed

Als een toerist op bezoek bij je eigen geschiedenis

De Japanse fotograaf Chino Otsuka is al jaren bezig met de serie Imagine Finding Me waar ze haar oude jonge zelf bezoekjes brengt. Soms alsof ze elkaar al jaren kennen en op andere momenten is het toevallig in het voorbijgaan. Ze koppelt heden en verleden zo vanzelfsprekend aan elkaar dat tijd relatief wordt.

0

Wat vind jij?

Reactie