in Alles komt goed

Boeren met levende grond

Een prachtig no-nonsense verhaal van Gabe Brown over hoe hij zijn boerenbedrijf runt zonder pesticiden, kunstmest, enig andere chemische middelen en zonder de grond om te spitten.

Misschien denk je dan aan een linkse zweverige hippie, maar hij is gewoon een boer die goed wil boeren en heeft ingezien dat het ecosysteem in de grond volledig bepaald hoe sterk en voedzaam het ecosysteem boven de grond is en dus cruciaal is voor zijn welvaart.

In de decennia dat hij bezig is is hij continue bezig om het verarmde land (onstaan door intensieve monocultuur landbouw) te vitaliseren door steeds beter te snappen hoe het ecosysteem bij hem werkt en een volgende stap te zetten. Zoekend naar de balans waar hij natuur in al zijn pracht en kracht (en dus de diversiteit) kan zetten en dat hij als mens er goed van kan leven. Het is dus hoogst gecultiveerd en naar zijn hand gezet maar met als basis een natuurlijk ecosysteem.

Hij doet dit nu al decennia en hij laat zien hoe hij daarmee duurzaam veel goedkoper, voedzamer en gezonder eten kan produceren. Bereikbaar voor elke boer waar ook ter wereld.

0

Wat vind jij?

Reactie