in Alles komt goed

Hoe de blockchain de vrije markt kan redden

Onder meer door het bestaan van schaalvoordelen leidt marktwerking vaak tot concentratie en zelfs monopolievorming — het is dan juist een taak van de overheid om ervoor te zorgen dat er nog marktwerking en concurrentie mogelijk blijft. Dit geldt in het bijzonder voor online bedrijfstakken, waar grote platform- en netwerkeffecten gelden.
Blockchain kan in dit licht een sleuteltechnologie zijn. Blockchaintechnologie kan voorkomen dat platform- en netwerkeffecten tot monopolies leiden. En op die manier kan blockchain de vrije markt redden van monopolisten als Facebook en Uber. Maar daarvoor moet er nog wel wat gebeuren.

Een verhaal op Medium van Ronald Mulder met een hartje van mij: klik!

0

Wat vind jij?

Reactie