in Alles komt goed

Het grote uitsterven en Utopia

We leven in een bijzondere tijd waar het grote uitsterven een gegeven is dankzij onze vreet, verniel en energie zucht. Niet veel meer anders dan de bacteriën waar we van afstammen.

Maar we leven ook in een tijd waar we lijken af te stevenen naar een Utopia. Aangewakkerd door onze steeds grotere kennis van onze wereld, een ongekende technologische verbondenheid tussen al die kennis en een exponentieel groeiende computing power verbonden met lonkende nieuwe intelligentie die daar maximaal gebruik van maakt. We staan op het punt om naar andere planeten te gaan en er wordt serieus werk gemaakt van een 4e laag brein die ons in staat stelt voorbij het zeer beperkte communicatiemiddel taal te gaan en een symbiose aan te gaan met die nieuwe intelligentie.

Beiden lijken onafwendbaar. Er is iets in gang gezet dat niet te stuiten lijkt. Dat wat wij als mensheid in beweging zetten lijkt groter dan onszelf.

Misschien is het de ultieme showdown van het Limbisch systeem vs de Neocortex. Waar gaan we voor kiezen want zoals het nu lijkt komt het Utopia te laat..

0

Wat vind jij?

Reactie