in Alles komt goed

Het zesde massale uitsterven

Joe heeft het over het uitsterven van soorten. En hoe dat eigenlijk nog maar een behoorlijk nieuw concept is. En al helemaal het massaal uitsterven door een catastrofe. Maar nu weten we dat er 5 zijn geweest en dat 98% van de soorten die hebben geleeft nu dood zijn.

Uitsterven is een gegeven en gaat meestal heel langzaam maar nu leven we in de zesde massale sterfte waar niet een astroide maar wij de oorzaak zijn. En in deze video wordt je eenvoudig (bedoeld voor de jongere generatie) op de wetenschappelijke feiten gewezen.

  • Gewervelde dieren steven 1000x sneller uit dan normaal
  • Amfibieën sterven 45.000x sneller uit1
  • Opwarming en vernietiging van het ecosysteem zorgt ervoor dat dieren niet snel genoeg kunnen migreren om te overleven.
  • Naast het leegroven van het leven in de oceaan zijn we ook het aan het opwarmen en verzadigen. Aan het eind van deze eeuw is er een grote kans dat onze Oceanen een PH waarde hebben van 7.8. Dan zal het onmogelijk zijn voor 1/3 deel van het oceaanleven om daarbinnen te leven.
  • We introduceren dieren op plekken waar ze niet gewoon zijn waardoor 1000den soorten uitsterven.
  • Van de ongewervelde dieren (die 97% van al het leven op aarde vertegenwoordigen) is in de laatste 40 jaar 45% uitgestorven.

Er is geen levend organisme op deze planeet die niet bedreigd wordt met uitsterven. En dat geldt ook voor de mens. Wij staan tenslotte hoog in de voedselketen en zijn dus erg afhankelijk van een goed ecosysteem.

When we try to pick out anything by itself we find that it is bound fast by a thousand invisible cords that cannot be broken, to everything in the universe.

John Muir

Link: The Sixth Extinction

0

  1. En omdat we nog niet alle soorten kennen zijn dit waarschijnlijk nog lage inschattingen.

Wat vind jij?

Reactie