in Alles komt goed, IJkpunten

Ontmenselijking

Wat betekent mens zijn eigenlijk? Wat zijn de intrinsieke behoeftes van een mens? Wat drijft ‘t? En hoe wordt daar vorm aan gegeven binnen de huidige samenleving en economisch en politiek systeem?

Worden we wel gezien als mensen of zijn we een middel naar een doel? Een consument, burger, belastingbetaler, een rol, een schakel, functie, taak. Worden wij het werk of het werk ons? Hoe definiëren we onszelf?

Dit zijn allemaal meer en minder subtiele vormen van de mens buiten zichzelf plaatsen, begrenzen, ontkennen, voorzien van laagjes. Door labels te plakken, te compartimenteren en te versnipperen ontmenselijken we elkaar. We zien elkaar niet meer achter die schakel die we vervullen in het grote geheel. We interacteren gestandaardiseerd vanuit en met taken, rollen, functies, doelen, regels, systemen, organisaties, producten.

En het is natuurlijk heel bijzonder dat wij als dier op zo’n abstractie niveau kunnen denken. Maar die krachtige cultuur die wij creëren kannibaliseert onze natuur. Het drijft ons met ontelbaar veel subtiliteiten weg van wat we zijn. En heeft volgens mij een groot effect op je mens-zijn en je mogelijkheid om (het) te zijn. Wanneer kon je echt jezelf zijn en wordt je dan ook (h)erkent als zodanig?

Ben mijn weg terug aan het zoeken door te doen wat ik doe.

0

Wat vind jij?

Reactie