in Alles komt goed, IJkpunten

Balans

Als de grond onder je voeten is verschoven. De wereld (of in ieder geval je perceptie van de wereld) veranderd is, moet je op zoek naar een nieuwe balans.

En nu is ons gevoel van veiligheid ernstig geraakt.

In het moderne leven hebben we een wereld gecreëerd waar gevaar tot een minimum beperkt is en voor het grootste deel gecontroleerd wordt. In landen zoals de onze hebben we de natuur zodanig gemanipuleerd dat we gevaarloos door het leven gaan.

Niet waar

Natuurlijk niet. Er sterven nog veel mensen door allerlei ziektes, ongelukken, luchtvervuiling, etc. Maar dat registreren we eigenlijk niet. Dat is reeds ingecalculeerd gevaar. Ook als een jaarlijks terugkerende griepepidemie toch gemiddeld 8ooo1 levens extra kost. Dat valt dan onder de statistische noemer oversterfte2.

De prikkel

Pas als er iets de kop opsteekt dat niet ingecalculeerd is raakt het ons gevoel van (on)veiligheid. Zoals dit griepvirus3. En al zijn we nog zo goed in uitroeien (in goede en kwade zin) en lukt het een vaccin te ontwikkelen voor dit specifieke virus. We zullen moeten leren leven met het feit dat gevaar nooit weggaat. Een virus zoals deze zal bijvoorbeeld muteren en weer de kop opsteken.

Aanpassen

Natuurlijk kunnen we onze manier van leven aanpassen en daar goed over nadenken is nooit verkeerd. We hebben als globale samenleving voldoende slechte gewoontes4 die we toch al moesten aanpakken.

Introspectie

Maar er is ook werk aan de winkel in onszelf. Wat verwachten we van het leven? Hoe staan we er in? Verwachten we in een gevaarloze omgeving te leven of accepteren we dat gevaar bij het leven hoort?

Een priester zei dit mooi:

Well, today I started to think that maybe it’s not safety that keeps us from being afraid. Maybe it’s love.

Which means that a Mother Hen doesn’t keep foxes from being dangerous…a Mother Hen keeps foxes from being what determines how we experience the unbelievably beautiful gift of being alive.

Nadia Bolz-Weber

Flex

Balans vinden is verre van makkelijk. Dat is uitproberen, voelen, experimenteren, fouten maken. Het heeft tijd nodig. Het is een proces van vallen en opstaan. Het is als het creëren van een nieuwe gewoonte maar dan over je visie op het leven zelf.

Maar we zullen wel moeten om niet gek te worden. Laten we dit benutten om een robuustere balans te vinden. Zowel in onze systemen waarin we leven, in onszelf en als globale samenleving. En laten we er vooral goed in worden, want de komende jaren wordt een achtbaan waar we bij elke bocht ons goed moeten vasthouden en herijken.

0

  1. je leest er bij het RIVM meer over

  2. Term, gebruikt in de levensverzekeringsbranche, ter aanduiding van een waargenomen grotere sterfte dan op grond van de gebruikte sterftetafel werd verwacht. Is voor de verzekeraar bij overlijdensverzekeringen nadelig, bij verzekeringen bij leven en lijfrenten voordelig

  3. Ja, is het gevaarlijker dan de griepen die we gewend zijn. En natuurlijk zijn de maatregelen goed om te zorgen dat onze gezondheidszorg het aankan en er dus niet onnodig mensen sterven of er voor hun leven gezondheidsklachten aan over houden

  4. denk aan de huidige vernietiging van het leven op aarde – biodiversiteit, bodemdegradatie, klimaatverandering- aangedreven door ongebreideld kapitalisme

Wat vind jij?

Reactie