in IJkpunten, Waardevol

Tijd voor een nieuw sociaal contract

George Floyd, Minneapolis Protests, Ahmaud Arbery & Amy Cooper

The Daily Social Distancing Show – 29 mei 2020 – link video

Trevor shares his thoughts on the killing of George Floyd, the protests in Minneapolis, the dominos of racial injustice and police brutality, and how the contract between society and black Americans has been broken time and time again.

Als burger dienen we de wet te kennen van het land waarin we verkeren. Dit contract gaat in op het moment dat je door je ouders wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. En tot je 18e bepalen je voogden of dat contract goed voor je is. Daarna is het aan jou. Maar omdat je in de meeste gevallen al 18 jaar leeft met het contract (dat je nooit bewust hebt gekozen) is het moeilijk om het te zien als een set van afspraken die je wel of niet kan bekrachtigen.

En dan is het ook nog eens zo dat het een totaal pakket is. Het is alles of niets. En als je er over wilt onderhandelen dat kan alleen maar indirect. Via een (als het meezit) zeker niet perfect democratisch systeem. En als je het echt niet wilt is je enige optie naar een ander land verhuizen en alles en iedereen achter laten.

En het landt niet op je achteinde als een pakketje op je stoep. Nee, het komt naar ons toe door jaren van ervaringen, opvoeding, school, vrienden, situaties, etc. We kennen het dus niet zozeer vanuit de letter maar vanuit beleving en ervaring. En daarom is het voor iedereen anders. En worden mensen daar ook anders door beïnvloed.

En als dat het niet ingewikkeld genoeg maakt is het ook nog eens een uitzonderlijk complexe contract:

 • Het is vaak van een dubieuze oorsprong en dito ontstaansgeschiedenis. En bijna altijd opgezet vanuit machtsbehoud.
 • Ongelijkheid zit stevig ingebakken. Als je aan de juiste kant geboren bent merk je het niet aan de kant waar de klappen vallen des te meer.
 • De 20-80 regel houdt zeer huis binnen alle systemen gebaseerd op dit contract.
 • Het is een duizenden pagina’s tellend document
 • Het is voorzien van evenzoveel bijlages, amendementen, contracten in contracten in contracten.
 • Dan nog al die (handels)verdragen met andere andere landen…
 • En dan is alles ook nog eens continue aan verandering onderhevig en niet alleen maar ten goede.
 • Het is een rijdende trein. Werkelijke veranderingen terwijl het rijdt zijn moeilijk en duren lang.
 • We zijn nog in een staat van ontkenning wat het contract in de kern is
 • We dichten het meer toe dan het is
 • Het sociale collectieve contract gebaseerd op vertrouwen wordt al decennia lang ondergraven en afgebroken. Het Covid-19 virus laat dat duidelijk zien.

En nu met die wereldwijde hype(r)communicatie komen die verschillen erg aan de oppervlakte en worden uitvergroot. Wat ons emotioneel raakt en ons dieper doet ingraven in die verschillen. En het mooi weer spelen van de bewaarders (overheid en politiek) over het contract is contraproductief en schadelijk en brengt het kaartenhuis nog meer aan het wankelen.

We moeten ons realiseren dat ons brein gewoon niet evolutionair is ingericht om om te gaan met de nieuwe complexe onnatuurlijke (sociale) wereld. Dat dit een sociaal experiment van jewelste is die de grenzen van onze menselijke natuur opzoekt en overschrijdt. En dat de komende noodgedwongen veranderingen dit tot het uiterste zal gaan oprekken.

Het is tijd voor een nieuw (sociaal) contract. Helder, simpel en krachtig. Niet eentje uit het verleden waarop is voortgeborduurd maar eentje die de menselijke natuur en het ecosysteem waar het onderdeel van is in acht neemt en op de toekomst is gericht. En het fundament wordt waar alle lopende contracten aan moeten voldoen. Die bekrachtigd wordt bij elke handeling die we doen als mens en mensheid.

We hebben het hard nodig om weer in verbondenheid met elkaar en onze aarde te leven om de uitdagingen van de zeer nabije toekomst aan te kunnen.

0

Wat vind jij?

Reactie