in Alles komt goed

Meteorologische normalen en de anderhalve graad

Ik las achter elkaar twee artikelen die, in ieder geval in mijn brein, samensmolten.

De ene ging over de meteorologische normalen en dat die elke 10 jaar worden aangepast. Dit is de gemiddelde temperatuur van de afgelopen 30 jaar. Die is dus per 1 januari 2021 de periode 1991 tot en met 2020.

De nieuwe normale jaargemiddelde temperatuur ligt in De Bilt vanaf 1 januari op ongeveer 10.5 graden, maar liefst vier tienden van een graad meer dan de huidige norm: 10.1 graden. Begin vorige eeuw was de jaargemiddelde temperatuur 8.9 graden. Van 1901 tot en met 1980 was de temperatuurstijging in ons land ‘maar’ 0.3 graden. Sinds 1980 is ons land 1.3 graden opgewarmd, een ongekende versnelling in opwarming.

Dit is het nieuwe klimaat in Nederland – Wilfred Janssen 20 december 2020

De andere ging over de hoeveelheid CO2 die we als wereld nog de lucht in mogen pompen willen we ons aan de Parijs akkoorden kunnen houden. Deze akkoorden zijn er om te zorgen dat we voorkomen dat teveel van de aarde onleefbaar wordt met alle gevolgen van dien voor de mensheid.

Er zijn allerlei antwoorden mogelijk op de vraag wanneer een land klimaatneutraal moet zijn, al naargelang de aannames die men maakt. Om de 1,5 graden doelstelling te halen met 66% kans mag er wereldwijd nog maar een beperkte hoeveelheid CO2 uitstoten worden. Hoeveel aanspraak heeft een welvarende Nederlander hierop: meer dan, minder dan of evenveel als iemand uit een ontwikkelingsland? Dit heeft alles te maken met rechtvaardigheid. Als je uitgaat van “evenveel” dan moet Nederland rond het jaar 2026 klimaatneutraal zijn.

Leo van Kampenhout

Als Nederland zijn we er dus al. Net als andere delen van de wereld die ook al zwaar over die gestelde grens heen zijn. En het is zeer onrealistisch te denken dat wij als rijke en vervuilende landen zodanig drastisch onze energiebehoefte. levensstijl en mentaliteit kunnen veranderen in een tijdspanne van 5 jaar.

Met andere woorden, we fucked up. Willens en wetens hebben we maar uitgesteld en uitgesteld. Hebben we als Nederlanders gestemd voor politieke partijen die vertraging en ontkenning in hun programma hebben staan. En alleen maar door de rechter schoorvoetend in beweging komen. En nu gaan we de wrange vruchten er van plukken. De huidige pandemie is kinderspel.

0

Wat vind jij?

Reactie