Het zelf lerend vermogen van Kelvin Doe aka DJ Focus

Op dit blog kom je veel dingen tegen over ontwikkelingssamenwerking en mijn insteek mbt onderwijs. Hier komen ze prachtig samen. De intrinsieke behoefte en talenten van Kelvin worden beloond.

Is dit anders dan?

We hebben de neiging om ons onderwijssysteem dat we tijdens de industriële revolutie hebben ontwikkeld op te leggen aan de ontwikkelingslanden omdat dit perspectieven realiseert voor mensen en ze de kans geeft zich uit de armoede te werken. En dat is geweldig. Kennisoverdracht is cruciaal. Maar binnen de westerse wereld loopt het traditionele onderwijs meer en meer vast en voldoet het niet aan de behoeftes van morgen en ontwikkeld het niet mee in de mogelijkheden van vandaag.

Geldt dat ook niet voor de landen die nog aan het begin van die ontwikkelingscurve staan?

Ik denk dat we ook daar de mensen nodig hebben die anders kunnen denken. Die in staat zijn meerdere mogelijkheden te zien voor de grote uitdagingen binnen hun land. Ik denk dat Kelvin zo iemand is en ik ben blij dat MIT en de begeleider dit ook zien en deze personen wil inspireren en stimuleren om daar mee verder te gaan. En niet alleen om Kelvin maar ook omdat de mensen waarmee Kelvin in contact komt ook wat leren en zich daar ook terdege van bewust zijn.

Hoop dat dit weer wat ogen opent.